ΚΩΔΙΚΟΣ "NOW10" ΓΙΑ -€10 ΣΤΗΝ 1η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ NOW

Με την χρήση της web εφαρμογής-ιστοσελίδας www.now.com.gr (ΝOW) δεσμεύεστε ως χρήστης για τους παρακάτω όρους χρήσης της.

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η εταιρεία SISI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ με έδρα το Xαλάνδρι Αττικής ( ΠΙΝΔΟΥ 56-58 & ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) με αριθμό ΓΕΜΗ 155677801000 με Α.Φ.Μ. 801385510  της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (εφεξής Εταιρεία) παρέχει την web εφαρμογή ΝOW (εφεξής Εφαρμογή) στην οποία ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα (ενδύματα, υποδήματα, τσάντες, αξεσουάρ κ.λπ.) και υπηρεσίες παράδοσης από το κατάστημα της επιλογής του, το οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία (εφεξής Συνεργάτες).

2. Οι Συνεργάτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις τιμές τους. Η πώληση και η αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών του Συνεργάτη μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις των Συνεργατών, όπως περιγράφονται στην Εφαρμογή. Όταν επιλεχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Συνεργάτη που ο Χρήστης επιθυμεί να αγοράσει από αυτόν, ο Χρήστης προβαίνει σε μία δεσμευτική εντολή αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών του Συνεργάτη πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίας (“η Παραγγελία”). Αφού λάβει την εντολή, η Εταιρεία θα διαβιβάσει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας στον Συνεργάτη. Όταν η Παραγγελία γίνει αποδεκτή από τον Συνεργάτη και η Εταιρεία έχει παράσχει στον Χρήστη επιβεβαίωση παραγγελίας εκ μέρους του Συνεργάτη, ο Χρήστης και ο Συνεργάτης συνάπτουν την Σύμβαση Αγοράς. Η Εταιρεία θα παράσχει στον Χρήστη μια απόδειξη για λογαριασμό του Συνεργάτη Όταν η Παραγγελία γίνεται δεκτή από τον Συνεργάτη και η επιβεβαίωση παραγγελίας παραδίδεται στον Χρήστη, πέραν της Σύμβασης Αγοράς με τον Συνεργάτη για την αγορά των προϊόντων του Συνεργάτη, ο Χρήστης και η Εταιρεία συνάπτουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αγορά υπηρεσιών παράδοσης που παραγγέλλει ο Χρήστης μέσω της Εφαρμογής.

3. Ο Συνεργάτης που έχει επιλεγεί από τον Χρήστη θα ετοιμάσει τα προϊόντα που αναφέρονται στην Παραγγελία για τον Χρήστη. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Χρήστη για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς από τον Συνεργάτη. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υπηρεσιών παράδοσης που έχει παραγγείλει ο Χρήστης από τη Εταιρεία όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

4. Μετά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας από τον Χρήστη, η Παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αποσύρει ή να ακυρώσει μια Παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες παράδοσης, αφού την πραγματοποιήσει. Πριν από την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα πρέπει ο Χρήστης να ελέγξει προσεκτικά την επιλογή του.

2. Λογαριασμοί Χρήστη

1. Για να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής στην Εφαρμογή. Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι τα διαπιστευτήρια λογαριασμού χρήστη και οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον λογαριασμό του Χρήστη διατηρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο που δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Ένας χρήστης μπορεί να έχει μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει λάβει γνώση των διαπιστευτηρίων ενός λογαριασμού ενός Χρήστη ή έχει πρόσβαση στο λογαριασμό Χρήστη, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία σχετικά.
Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής και κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του.

3. Για να χρησιμοποιήσει ο Χρήστης την Εφαρμογή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβάλει έγκυρες πληροφορίες πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας ή άλλων μεθόδων πληρωμής (paypal κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα της πληρωμής με αντικαταβολή.
Ο Χρήστης συμφωνεί να πληρώσει για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Εφαρμογής. Ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και άλλων στοιχείων πληρωμής που έχει υποβάλει στον λογαριασμό του.

3. Διάρκεια και Καταγγελία

1. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν επί αορίστου διάρκειας ως δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη εφόσον ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.

2. Ο Χρήστης μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την χρήση της Εφαρμογής μόνιμα ή προσωρινά.

4. Πληρωμές

1. O Χρήστης θα καταβάλει την τιμή αγοράς που ορίζεται στην Παραγγελία χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία πληρωμής της Εφαρμογής. Η Εταιρεία συλλέγει όλες τις πληρωμές από τους Χρήστες για λογαριασμό του Συνεργάτη. Η υποχρέωση πληρωμής του Χρήστη θα προκύψει κατά την πραγματοποίηση μιας Παραγγελίας μέσω της Εφαρμογής.

2. Ο Χρήστης μπορεί να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση πληρωμής μόνο χρησιμοποιώντας τη σχετική μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής που παρέχεται στην Εφαρμογή. Όταν ο Χρήστης έχει καταβάλει την τιμή αγοράς στην Εταιρεία, ο Χρήστης έχει εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής του προς τον Συνεργάτη.

3. Η πληρωμή θα χρεωθεί αυτομάτως από την πιστωτική κάρτα του Χρήστη κατά την παράδοση της Παραγγελίας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει κράτηση του ποσού για λογαριασμό του Συνεργάτη από την πιστωτική κάρτα του χρήστη μόλις η Παραγγελία γίνει μέσω της Εφαρμογής. Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί και με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

5. Παράδοση της Παραγγελίας

1. Ο Χρήστης πρέπει να παράσχει μια διεύθυνση για την τοποθεσία του στην Εφαρμογή για να παραδοθεί η παραγγελία. Οι υπηρεσίες παράδοσης παρέχονται από την Εταιρεία.

2. Ο Χρήστης πρέπει να είναι διαθέσιμος για να λαμβάνει κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου που έχει αναφέρει στην Εφαρμογή.

3. Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια παραγγελία που θα παραδοθεί το συντομότερο δυνατό, αυθημερόν. Ο Χρήστης πρέπει να είναι παρών στην τοποθεσία που ορίζεται στην Παραγγελία κατά τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Εάν ο Χρήστης δεν είναι διαθέσιμος στην θέση που έχει αυτός ορίσει εντός πέντε λεπτών από την άφιξη της παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και ο Χρήστης δεν απαντά μετά από δύο προσπάθειες επικοινωνίας από τον αποστολέα που πραγματοποιεί την παράδοση, η παράδοση μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρεία και ο Χρήστης μπορεί να χρεωθεί για το πλήρες κόστος της Παραγγελίας.
4. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ενδέχεται να επηρεαστούν από παράγοντες, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ώρες αιχμής και καιρικές συνθήκες. Οποιοσδήποτε χρόνος παράδοσης ή χρόνος παραλαβής ή άλλη εκτίμηση χρόνου που γνωστοποιείται στον Χρήστη από τον Συνεργάτη ή την Εφαρμογή της Εταιρείας είναι μόνο εκτιμώμενοι χρόνοι. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Παραγγελία θα παραδοθεί ή θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή ή κατανάλωση κατά την αναμενόμενη ώρα.

6. BONUS

1. O Χρήστης της Εφαρμογής έχει τη δυνατότητα με τους τρόπους που υποδεικνύεται στην Εφαρμογή να αποκτήσει bonus από την Εταιρεία,προκειμένου να αποκτήσει εκπτώσεις στις αγορές του.

2. Η Εταιρεία καθορίζει μονομερώς τους όρους που ισχύουν για την χορήγηση, την χρήση και την εγκυρότητα των bonus και δύναται να τα ακυρώσει στην περίπτωση που διαπιστώσει κάποια κατάχρηση ή παράτυπη ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία τιμολογεί το ποσό που καταβλήθηκε χρησιμοποιώντας τα bonus.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πως μπορώ να αλλάξω/επιστρέψω κάποιο προϊόν?

Εύκολα και άνετα από το σπίτι σας. Η NOW εγγυάται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένοι με τα προϊόντα της παραγγελίας σας, θα σας τα αλλάξουμε, δεδομένου ότι θα μας επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, όχι φορεμένα, όχι πλυμένα και με όλες τις ετικέτες άθικτες.

Προσοχή:

Η διαδικασία των επιστροφών συνήθως διαρκεί 10-12 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που παραλαμβάνουμε το προϊόν στην εταιρία μας. Αυτό συμβαίνει διότι όλες οι επιστροφές περνούν από την διαδικασία ποιοτικού ελέγχου (η οποία πραγματοποιείται από το εκάστοτε συνεργαζόμενο καταστήματα του οποίο το προϊόν επιθυμείτε να επιστρέψετε, σε επικοινωνία με την πλατφόρμα μας) προτού φτάσουν στα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος προς ενημέρωση των πελατών. Συνεπώς όταν φτάσει η επιστροφή σας στα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος θα λάβετε και την απαραίτητη ενημέρωση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το δέμα πίσω στον καταναλωτή ή επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος. Ως ελάττωμα μπορούν να θεωρηθούν και ανεπιθύμητες οσμές που ενδεχομένως φέρει το προϊόν της επιστροφής.

Η NOW διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αλλαγή προϊόντων στα οποία είναι εμφανές ότι ο παραπάνω κανόνας δεν έχει τηρηθεί.

Οι κάλτσες, τα καλσόν, τα εσώρουχα και τα μαγιό, για λόγους υγιεινής,  ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!

Η επιστροφή σας πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής απαραίτητα το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση με τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια) και την απόδειξη της παραγγελίας.

    Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 6936179149  καθημερινές 10.00 με 18.00 είτε με email στο info@now.com.gr  και ενημερώστε μας για το προϊόν που θέλετε να αλλάξετε και ποιο θέλετε να παραλάβετε.

    Μόλις επεξεργαστούμε το αίτημα σας και υπάρχει διαθεσιμότητα θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή του νέου προϊόντος.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις επιστροφές προϊόντων.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής ή σχετιζόμενα με αυτήν καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και όλα τα αντίγραφά αυτών παραμένουν και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

2. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αντιγράψει, ανασχηματίσει, αποκρυπτογραφήσει τροποποιήσει ή δημιουργήσει παράγωγα έργα της Εφαρμογής ή οποιαδήποτε σχετική τεχνολογία ή πληροφορίας που λαμβάνει μέσω της Εφαρμογής.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Με την χρήση της Εφαρμογής, ο Χρήστης πιθανόν να συναντήσει πληροφορίες που ενδέχεται να είναι ανακριβείς, ελλιπείς, παραπλανητικές, παράνομες ή με άλλο τρόπο επιβλαβείς. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Συνεργάτες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες τρίτων συμπεριλαμβανομένων των Συνεργατών της ή για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την χρήση αυτών.

2. Η Εφαρμογή ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει τις υπηρεσίες του συνετού και αξιόπιστου παρόχου όμως δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα παρέχονται αδιαλείπτως, έγκαιρα, με ασφάλεια, απαλλαγμένες από λάθη ή από ιούς, ούτε παρέχει εγγυήσεις ως προς τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τίποτα που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτούς τους όρους.

3. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ελαττώματα στο περιεχόμενο και την προετοιμασία της Παραγγελίας ή άλλες ελλείψεις στην εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς.

10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών ή άνω.

2. Η Εφαρμογή αναπτύσσεται διαρκώς με συνέπεια να αλλάξουν ή να αφαιρεθούν μέρη της, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, των προϊόντων και των Συνεργατών που είναι διαθέσιμα μερικώς ή συνολικά.

3. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και συντήρηση οποιωνδήποτε συσκευών ή εξοπλισμού (όπως τηλέφωνα) και συνδέσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση και την χρήση στην Εφαρμογή και όλων των σχετικών εξόδων.

4. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει άμεσα έναν Χρήστη από την Εφαρμογή ή/και να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε Παραγγελία από τον Χρήστη εάν:
(i) ο Χρήστης καταχραστεί την Εφαρμογή ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στην χρήση της Εφαρμογής ή στους Συνεργάτες ή στην Εταιρεία ή στους εργαζόμενους τους,
(ii) ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης,
(iii) υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο Χρήστης ενεργεί δόλιες πράξεις μέσω της Εφαρμογής,
(iv) ο Χρήστης πραγματοποιεί ψευδή Παραγγελία ή υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την
ορθότητα ή την εγκυρότητα της Παραγγελίας. Εάν η Εταιρεία ακυρώσει μια Παραγγελία που έχει ήδη πληρωθεί, η Εταιρεία θα μεταφέρει αυτό το ποσό στον ίδιο λογαριασμό χρήστη από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή από τον Χρήστη.

5. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τον Χρήστη σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της και ο Χρήστης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

6. Ο Συνεργάτης έχει δεσμευτεί να προετοιμάσει την Παραγγελία σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχει παραγγείλει ο Χρήστης και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην Εφαρμογή. Εάν υπάρχουν ελαττώματα στην παράδοση της Παραγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει είτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας είτε μέσω της συνομιλίας υποστήριξης πελατών εντός εφαρμογής είτε στη διεύθυνση orders@test.now.com.gr ή απευθείας στον Συνεργάτη. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παραπάνω.

7. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το παρόν, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, ολικώς ή μερικώς.

8. Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να τροποποιηθούν και η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα ενημερώσει τον Χρήστη για τους τροποποιημένους όρους χρήσης.

9. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τον Ελληνικό δίκαιο, ο Χρήστης προστατεύεται από το Δίκαιο του Καταναλωτή και για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση από το παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.