ΚΩΔΙΚΟΣ "NOW10" ΓΙΑ -€10 ΣΤΗΝ 1η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία «SISI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής ( Χασιώτη 13) με αριθμό ΓΕΜΗ 155677801000 με Α.Φ.Μ. 801385510  της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως πάροχος της web εφαρμογής  ΝOW και κάτοχος της ιστοσελίδας https://now.com.gr/  και ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως χρήστης των υπηρεσιών της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, δεδομένα πληρωμής (αριθμούς πιστωτικών, χρεωστικών και λοιπών τραπεζικών καρτών για με σκοπό την εξόφληση των αγορών σας από τους Συνεργάτες μας), φωτογραφίες , δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα συσκευής τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε της Εφαρμογής, άλλα δεδομένα που εσείς μας παρέχετε μέσω της εφαρμογής, ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας απαραίτητα για τη δημιουργία και την διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας και τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

Εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το Facebook, το Facebook μοιράζεται μαζί μας προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως την εικόνα του προφίλ σας, ένα δείγμα των φίλων σας στο Facebook και το αναγνωριστικό σας στο Facebook.

Cookies: Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων Ανάλυσης και άλλων πληροφοριών, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των cookies.  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην συσκευή σας, τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες της Εφαρμογής, να διευκολύνουμε την χρήση της και τη λειτουργικότητα και να δημιουργούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιωνόμαστε και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους χρήστες. Τα cookies δεν θα βλάψουν την συσκευή ή τα αρχεία σας. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα της Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απορριφθεί η χρήση cookie ( Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως δείτε την Πολιτική Cookies).

2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσει να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους όρους χρήσης της εφαρμογής και να εκπληρώσει προς εσάς τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του νόμου. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και παροχής πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές ( π.χ. φορολογικές αρχές).

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με την διαχείριση αξιώσεων, την συλλογή χρεών και για νομικές διαδικασίες. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, της κατάχρησης των υπηρεσιών μας και για την ασφάλεια δεδομένων, συστημάτων και δικτύων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί σας για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Εφαρμογή και σε περίπτωση που έχετε κάνει οποιοδήποτε αίτημα επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της Εταιρείας σε εσάς.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή για να διερευνήσουμε τις ανάγκες σας και για έρευνες που κάνουμε για την ικανοποίηση των χρηστών.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές τις υποχρεώσεις με εσάς ή τον Συνεργάτη μας και να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διαχειριζόμαστε, να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις με τους πελάτες μας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της διαφήμισης και της προώθησης των υπηρεσιών της και θα σας ζητηθεί να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των σας προσωπικών δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

3. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς τους ίδιους όπως τα δώσατε κατά την εγγραφή σας για τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής και σε κάθε μετέπειτα χρήση της.

Για την εκπλήρωση των σκοπών που ανωτέρω περιγράφεται, η Εταιρεία δύναται να αναζητά και να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα ή μη.

4. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για είκοσι (20) χρόνια από την εγγραφή σας στην web Εφαρμογή για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων σας ενδέχεται να παραταθεί μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο πληροφοριακό μας σύστημα, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων στον Καναδά, χώρα με την οποία υπάρχει απόφαση επάρκειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία τηρεί, συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών, ανεπίκαιρων ή ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που είτε έχει παρέλθει ο ανωτέρω χρόνος τήρησής τους ή πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν γενικότερα στις υπηρεσίες της Εφαρμογής, ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής της εταιρείας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε άλλη εταιρεία.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση που έχει χορηγηθεί από τον Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του δωρεάν.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν τα δεδομένα αυτά υποστούν επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των υπηρεσιών της Εταιρείας ή για συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής της εταιρείας.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, όταν εκκρεμούν τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων, διόρθωση ή εναντίωση ή/και όταν δεν έχουμε νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής της εταιρείας.

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, χωρίς κόστος αποστέλλοντας επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ορίσει η Εταιρεία.

Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της προθεσμίας αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην περίπτωση παραβιάσεως των προσωπικών σας δεδομένων, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβε γνώση του περιστατικού παραβίασης, αλλά και το υποκείμενο των δικαιωμάτων στην περίπτωση που η παραβίαση αυτή προκαλεί υψηλό κίνδυνο στα δικαιώματα και της ελευθερίες του.

7. Πού διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

– Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στους εργαζομένους της Εταιρείας, που είναι αρμόδιοι για την διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας και την γενικότερη εξυπηρέτησή σας.

– Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στα καταστήματα που η Εταιρεία συνεργάζεται και σε συνεργάτες διανομείς για την παραγγελία σας και την παράδοσή της.

– Τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτους παρόχους υπηρεσιών που η Εταιρεία συνεργάζεται. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα αυτά θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία και όχι για δικό τους όφελος και με τη δέσμευση του απορρήτου. Τα πρόσωπα αυτά τελούν σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα.

– Σε περιπτώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας είτε διότι προβλέπεται από διάταξη νόμου ή αποφάσεις δικαστικών, εισαγγελικών ή άλλων αρχών, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, αστυνομικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου και σε λειτουργούς αυτών.

8. Θα πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς;

Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

Για την επεξεργασία αυτή θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, ενώ θα έχετε πάντα το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας.

9. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

10. Με ποιο τρόπο μπορεί να υποβληθεί αίτημα/διαμαρτυρία/καταγγελία;

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε αίτημα ή πρόβλημά σας με το αρμόδιο πρόσωπο για την Προστασία Δεδομένων της Εταιρείας με e-mail: complaints@now.com.gr

Εφόσον δεν ικανοποιηθείτε, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr).